INFORMACJA O COOKIES generowanych przez Użytkowników strony www.chiliczkowska.pl

 1. Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku).
 2. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. W przypadku strony www.chiliczkowska.pl ciasteczka służą do monitorowania aktywności odwiedzających.
 3. Dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to dostosowanie strony WWW, obsługi logowania oraz formularzy kontaktowych.
 4. HYPA studio, wydawca strony internetowej www.chiliczkowska.pl używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony, a także dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, łącznych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość.
 5. Oprócz tego HYPA studio może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.
 6. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Paula Hydzik HYPA studio z siedzibą w Głobinie (kod pocztowy 76-200).
  2. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu www.chiliczkowska.pl ani nie wypełniać formularza kontaktowego na stronie.
  3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 2. Dane Osobowe
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez HYPA studio jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych użytkowników w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji strony internetowej oraz reakcji na informacje przesłane do Administratora z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
  2. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku korzystania z formularza kontaktu Użytkownik dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
  3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie korzystania z formularza kontaktowego jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez HYPA studio.
  4. Użytkownik ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
  5. HYPA studio. będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych.
  6. Oprócz danych podawanych przez Użytkowników w ramach procesów przeglądania strony internetowej i korzystania z formularza kontaktowego, wykorzystywane mogą być mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  a) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.chiliczkowska.pl;
  b) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.spopskorowo.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę.
  6. HYPA studio. nie będzie sprzedawać danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.
  7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
  8. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.chiliczkowska.pl i jej poddomen niepołączone z korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Użytkowników danych osobowych.
  9. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://chiliczkowska.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 3. Jawne Dane Osobowe
  1. Dane osobowe podane na serwisach należących do HYPA studio. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
  2. HYPA studio. nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 4. Zmiany
  1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie.
  2. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.